C o l l e c t i o n s > Figurative Painting

"Chronos/Kairos"
"Chronos/Kairos"
Acrylic on Canvas
16" x 20"
2022SOLD